Въведение

Вече знаем на какви части се разделя компютърната система- оперативна памет (ОП) и централен процесор (ЦП), както и многобройни входно-изходни устройства (ВИУ).